Self Assessment Testing

Door deze vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Om uw privacy te beschermen, worden de antwoorden op deze vragen niet opgeslagen. Met de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan of bij een apotheek in de buurt. U moet een (elektronische) afdruk van deze ingevulde vragenlijst kunnen voorleggen om de test te laten afnemen.

Echter, een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort (zie rechthoek) of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts.

Aandachtspunten indien dit formulier ingevuld wordt voor kinderen

Als je kind tot een risicogroep behoort, heeft de arts dat normaal met jou besproken. Ter herinnering: risicogroepen voor kinderen vind je terug in dit document.

Voor kinderen jonger dan 1 jaar met koorts verwijzen we naar de richtlijnen van Kind en Gezin: wat te doen bij koorts.

Neem in ieder geval dringend contact op met de arts als een kind of tiener jonger dan 16 jaar

 • er erg ziek uitziet of snel achteruitgaat
 • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
 • een bleke, grauwe of blauwe kleur heeft
 • verward en geagiteerd is, of juist suf of moeilijk te wekken is
 • slap is
 • moeilijk ademt, af en toe even stopt met ademen, kreunt of zucht
 • stuipt
 • abnormaal huilt

Buiten de consultatie-uren neemt u contact op met de arts van wacht. Die vindt u via het nummer 1733 of het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. In dringende gevallen belt u naar 112.

Algemene aandachtspunten voor volwassenen

Risicogroepen voor volwassenen zijn:

 • leeftijd > 65 jaar  
 • ernstige zwaarlijvigheid
 • suikerziekte in combinatie met andere aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatlijden of nierproblemen.
 • ernstig chronisch hart- en vaatlijden, long- of nierproblemen
 • gedaalde immuniteit (verminderde weerstand) en/of kanker (onder behandeling)

Begin uw zelfevaluatie hier 

Nauw contact wil zeggen dat u een huisgenoot had met COVID-19, dat u direct fysiek contact had (bv. knuffelen, kussen) met een persoon met COVID-19 of dat u gedurende >15 minuten (samengeteld over een hele dag) op minder dan 1,5m was van iemand met COVID-19. De tijd waarin zowel u als de persoon met COVID-19 correct een masker droegen dat mond en neus bedekt, telt niet mee.

Advies

Als uw kind symptomen heeft die kunnen passen bij COVID-19, is een test niet nodig: de kans is namelijk groot dat uw kind COVID-19 heeft. Breng de eventuele kinderopvang/kleuterschool hiervan op de hoogte. Wij raden wel aan uw arts te raadplegen wanneer de koorts bij uw kind niet reageert op medicatie, wanneer uw kind tekenen van uitdroging vertoont (bv minder plassen), of wanneer er koorts is bij een kind jonger dan 3 maanden. Ook wanneer u ongerust bent over de toestand van uw kind, is het nodig een arts te raadplegen. Neem in ieder geval dringend contact op met de arts van wacht (of 112 ) als uw kind een alarmteken vertoont zoals hiervoor beschreven.

Advies

Uw kind heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Het is belangrijk dat het zich zo snel mogelijk laat testen. Laat een PCR test afnemen in een testcentrum in de buurt. In de meeste testcentra een afspraak moet gemaakt worden. Meer informatie hierover ontvangt u na het aanvragen van de testcode. Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op.

In afwachting van de test, isoleert het kind zich van andere personen. Als uw kind nog niet thuis is, ga dan met uw kind naar huis. Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer. Uw kind mag het huis verlaten voor de test, maar moet zich nadien meteen opnieuw isoleren tot het resultaat van de test gekend is. Maak alvast een lijstje van de personen die het kind de afgelopen dagen gezien heeft.

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme voor uw kind.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder eens ik mijn testresultaat heb ontvangen?

 • Verwittig steeds de kinderopvang/kleuterschool van het resultaat.
 • Is het testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat uw kind en uw huisgenoten moeten doen. Het call center zal u opbellen en vragen met welke personen uw kind de laatste dagen in contact kwam. Laat uw huisarts weten dat uw kind een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als de symptomen erger worden of wanneer u ongerust bent.
 • Is het testresultaat negatief? Als de klachten beter zijn, ken het kind terug naar de kinderopvang/kleuterschool. Contacteer uw arts als de klachten van het kind erger worden of de koorts >3 dagen aanhoudt. Indien uw kind een verhoogd risico heeft op COVID-19 (reiziger, hoog risico contact met bevestigd geval) moeten de quarantaine maatregelen gevolgd worden die van toepassing zijn.

Advies

Uw kind heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Het is belangrijk dat het zich zo snel mogelijk laat testen. Laat een PCR test afnemen in een testcentrum in de buurt. In de meeste testcentra een afspraak moet gemaakt worden. Meer informatie hierover ontvangt U na het aanvragen van de testcode. Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op.

In afwachting van de test, isoleert het kind zich van andere personen. Als uw kind nog niet thuis is, ga dan met uw kind naar huis. Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer. Uw kind mag het huis verlaten voor de test, maar moet zich nadien meteen opnieuw isoleren tot het resultaat van de test gekend is. Maak alvast een lijstje van de personen die het kind de afgelopen dagen gezien heeft.

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme voor uw kind.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder eens ik mijn testresultaat heb ontvangen?

 • Verwittig steeds de kinderopvang/kleuterschool van het resultaat.
 • Is het testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat uw kind en uw huisgenoten moeten doen. Het call center zal u opbellen en vragen met welke personen uw kind de laatste dagen in contact kwam. Laat uw huisarts weten dat uw kind een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als de symptomen erger worden of wanneer u ongerust bent.
 • Is het testresultaat negatief? Als de klachten beter zijn, ken het kind terug naar de kinderopvang/kleuterschool. Contacteer uw arts als de klachten van het kind erger worden of de koorts >3 dagen aanhoudt. Indien uw kind een verhoogd risico heeft op COVID-19 (reiziger, hoog risico contact met bevestigd geval) moeten de quarantaine maatregelen gevolgd worden die van toepassing zijn.

Advies

Hoewel de klachten kunnen wijzen op COVID, is de kans dat ze veroorzaakt worden door andere aandoeningen op deze leeftijd ook groot. Bovendien verlopen COVID-infecties bij jonge kinderen vaak mild. Een automatische test is dan ook niet zinvol. Wij raden wel aan uw arts te raadplegen wanneer de koorts bij uw kind niet reageert op medicatie, wanneer uw kind tekenen van uitdroging vertoont (bv minder plassen), of wanneer er koorts is bij een kind jonger dan 3 maanden. Ook wanneer u ongerust bent over de toestand van uw kind, is het nodig een arts te raadplegen. Neem in ieder geval dringend contact op met de arts van wacht (of 112) als uw kind een alarmteken vertoont zoals hogerop beschreven.

Advies

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met een arts. Een test voor corona kan nodig zijn, maar ook aan andere ziektes moet gedacht worden. Buiten de consultatie-uren kan u terecht bij de huisarts van wacht via het nummer 1733 of het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Advies

De symptomen die u vertoont, worden waarschijnlijk niet veroorzaakt door COVID-19. Een test is enkel nodig indien u ernstige symptomen vertoont. Neem contact op met een arts indien u ongerust bent over uw gezondheidstoestand.

Advies

Een plots verlies van geur en smaak is typisch voor een besmetting met het coronavirus (COVID-19).  Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk laat testen met een PCR-test. Dat geldt ook voor mensen die reeds gevaccineerd werden.  

In afwachting van de test, isoleert u zich van andere personen. Als u nog niet thuis bent, ga dan naar huis. Vermijd daarbij indien mogelijk het openbaar vervoer. Draag in elk geval een mondmasker over neus en mond en houd afstand van andere personen. U mag het huis verlaten voor de test, maar moet zich nadien meteen opnieuw isoleren tot het resultaat van de test gekend is. Maak alvast een lijstje van de personen die u de afgelopen dagen gezien heeft. Vraag ook uw huisgenoten om zo mogelijk al thuis in quarantaine te blijven. Personen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden door corona nemen best contact op met hun arts.

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum of bij de apotheker toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder eens u uw testresultaat hebt ontvangen?

 • Is uw testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat u en uw huisgenoten moeten doen. Het call center zal u opbellen en vragen met welke personen u de laatste dagen in contact kwam. Het call center kan ook attesten opstellen voor deze personen. Laat uw huisarts weten dat u een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als uw symptomen erger worden of wanneer u zich ernstig ziek voelt.              
 • Is uw testresultaat negatief? Er zijn niet zoveel andere ziekten die een plots verlies van smaak en geur geven. Het is daarom belangrijk dat u met een arts overlegt alvorens eventueel terug aan het werk te gaan. 

Advies

De kans dat u besmet bent met het coronavirus is klein.  Een test is niet nodig. Neem telefonisch contact op met uw arts indien uw symptomen erger worden of indien de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt.

Advies

U heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk laat testen. Dat geldt ook voor mensen die reeds gevaccineerd werden. Laat bij voorkeur een snelle antigeen-test afnemen bij een apotheker in de buurt zodat u meteen het resultaat krijgt. Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op. Ook personen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden door corona nemen best contact op met hun arts.

In afwachting van de test, isoleert u zich van andere personen. Als u nog niet thuis bent, ga dan naar huis. Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer. Draag in elk geval een mondmasker over neus en mond en houd afstand van andere personen. U mag het huis verlaten voor de test, maar moet zich nadien meteen opnieuw isoleren tot het resultaat van de test gekend is. Maak alvast een lijstje van de personen die u de afgelopen dagen gezien heeft.

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum of bij de apotheker toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder eens ik mijn testresultaat heb ontvangen?

 • Is uw testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat u en uw huisgenoten moeten doen. Het call center zal u opbellen en vragen met welke personen u de laatste dagen in contact kwam. Laat uw huisarts weten dat u een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als uw symptomen erger worden of wanneer u zich ernstig ziek voelt.
 • Is uw testresultaat negatief? Als uw klachten beter zijn, mag u terug aan het werk. Contacteer uw arts als uw klachten erger worden of de koorts >3 dagen aanhoudt. Indien U een verhoogd risico hebt op COVID-19 (reiziger, hoog risico contact met bevestigd geval) moeten de quarantaine maatregelen gevolgd worden die van toepassing zijn.

Advies

U heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk laat testen door middel van een PCR-test. Dat geldt ook voor mensen die reeds gevaccineerd werden. Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op. Ook personen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden door corona nemen best contact op met hun arts.

In afwachting van de test, isoleert u zich van andere personen. Als u nog niet thuis bent, ga dan naar huis. Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer. Draag in elk geval een mondmasker over neus en mond en houd afstand van andere personen. U mag het huis verlaten voor de test, maar moet zich nadien meteen opnieuw isoleren tot het resultaat van de test gekend is. Maak alvast een lijstje van de personen die u de afgelopen dagen gezien heeft.

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Het resultaat van uwtest kan u later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder?

 • Is uw testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat u en uw huisgenoten moeten doen. Het call center zal u opbellen en vragen met welke personen u de laatste dagen in contact kwam. Laat uw huisarts weten dat u een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als uw symptomen erger worden of wanneer u zich ernstig ziek voelt.
 • Is uw testresultaat negatief? Als uw klachten beter zijn, mag u terug aan het werk. Contacteer uw arts als uw klachten erger worden of de koorts >3 dagen aanhoudt.